Trudne sytuacje zawodowe w pracy z grupą

Szkolenie 3:
Trudne sytuacje zawodowe w pracy z grupą (dwa dni, 16 h)Założenia główne:
Szkolenie pozwoli Ci usprawnić pracę z grupami szkoleniowymi oraz nauczy Cię neutralizować niepożądane sytuacje, którym jako trener musisz stawić czoła.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi;
 • Dowiesz się w jaki sposób zadbać o logistykę szkolenia, by zoptymalizować  jej wpływ na atmosferę na szkoleniu;
 • Nauczysz się panować nad własnym napięciem emocjonalnym, emocjami uczestników szkoleń, radzenia sobie z jawną i ukrytą agresją uczestników szkoleń;
 • Poznasz metody postępowania z destrukcyjnymi członkami grupy (uczestnik: bierny, agresywny, niezainteresowany, nadmiernie dociekliwy);
 • Pogłębisz wiedzę z zakresu asertywności oraz radzenia sobie z manipulacyjnym zachowaniem uczestników;
 • Będziesz doskonalić metody opanowania emocji pojawiających się na sali szkoleniowej;
 • Nauczysz się w jaki sposób odpowiadać na tzw. trudne pytania;
 • Poznasz sposoby wykorzystywania pozytywnych uczestników w walce z destrukcyjnymi uczestnikami;
 • Zrealizujesz próbkę szkoleniową i w efekcie otrzymasz rozwojową informację zwrotną od trenera i pozostałych uczestników szkolenia.

DZIEŃ 1.
Proces grupowy w trakcie szkolenia.
 1. Trudne sytuacje zawodowe w pracy trenera - czynniki wynikające z ograniczeń firmy.
 2. Trudne sytuacje zawodowe w pracy trenera – czynniki wynikające z grupy.
 3. Proces grupowy w trakcie szkolenia – definicja, etapy procesu grupowego.
 4. Komunikacyjne metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych.
 5. Asertywne techniki radzenia sobie z trudnościami w trakcie szkolenia.

DZIEŃ 2. Praca z trudnym uczestnikiem szkolenia – praktyka.
 1. Metody radzenia sobie z trudnym uczestnikiem szkolenia – case studies.
Dzień drugi szkolenia w całości poświęcony realizacji warsztatu, w którym uczestnicy będą realizować przygotowane przez siebie próbki szkoleniowe.