SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU
TRENER WEWNĘTRZNY

Szkoła Trenerów Biznesu – TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.
Projekt dedykowany jest trenerom wewnętrznym, pracującym w organizacji oraz pracownikom organizacji na różnych stanowiskach pełniących funkcję trenera.  

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:
 • zatrudnienie w organizacji na stanowisku trenera wewnętrznego,
 • zatrudnienie w organizacji na innym stanowisku, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji trenera wewnętrznego (np. Dyrektor Sprzedaży występujący w roli trenera wewnętrznego dla swojego działu etc).
 • praca w charakterze trenera odbywa się na rzecz jednego klienta – pracodawcy,

Celem projektu szkoleniowego jest systemowy rozwój kompetencji niezbędnych do efektywnego realizowania szkoleń w obszarze biznesu. Prezentowana wiedza oraz rozwijane kompetencje uczestników będą sfokusowane wokół kompetencji niezbędnych trenerowi wewnętrznemu do realizowania szkoleń wewnętrznych oraz budowania kultury organizacji w oparciu o filozofię organizacji samouczącej się.


CZAS TRWANIA PROJEKTU:
Zajęcia będą odbywały się średnio co 4 tygodnie w weekend (sobota i niedziela), w godzinach od 9.00 do 17.00, w okresie 5 miesięcy. Ostatnia sesja zostanie zaplanowana na piątek, sobotę i niedzielę.

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na podstawie otrzymanego formularza zgłoszeniowego organizator wpisze Państwa na listę uczestników, w grupie maksymalnie 12 osobowej, dostosowanej do poziomu zaawansowania uczestników.

O pomyślnym przejściu rekrutacji decydować będzie dostarczenie na adres biura formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem dokonania przedpłaty za udział w Szkole Trenerów Biznesu w wysokości 1000 złotych na minimum 14 dni przed szkoleniem.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na określony kurs organizator dokona wszelkich starań aby zaproponować Państwu alternatywne rozwiązanie w innej lokalizacji lub terminie.

DYPLOM I CERTYFIKACJA:
Uczestnictwo w szkoleniach kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego: Trener Biznesu.
Certyfikat posiada dożywotnią ważność.

Certyfikat Trenera Biznesu Personel Profit wydawany jest po spełnieniu wszystkich poniżej  wymienionych warunków:
 • 90% frekwencja w zajęciach,
 • Terminowe rozliczenie się ze wszystkich zadań rozwojowych,
 • Zaliczenie końcowego testu wiedzy na poziomie 90% poprawnych odpowiedzi,
 • Napisanie autorskiego programu szkolenia.
 • Zaliczenie sesji certyfikacyjnej.
Brak spełnienia ostatniego kryterium kwalifikuje uczestnika do uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu Personel Profit.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa w Szkole Trenerów Biznesu Personel Profit wynosi 6.900 zł.
Zapewniamy Państwu:
 • Realizację szkoleń przez doświadczonych i kompetentnych trenerów biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Zeszyty, długopisy i wizytówki szkoleniowe
 • Wsparcie Opiekuna Merytorycznego szkolenia
 • Kontakt mailowy z trenerami prowadzącymi szkolenie
 • Dokumenty potwierdzające udział w projekcie Szkoła Trenerów Biznesu
 • Wyżywienie i catering na szkoleniu
 • Realizację zajęć dydaktycznych na sali szkoleniowej
 • Wsparcie logistyczne związane z dotarciem lub pobytem na szkoleniu

KADRA PROWADZĄCA SZKOLENIA:
Wanda Krupa
Filip Suliborski
Iwona Cofta
Marcin Czerwiński
Anita Lubaszko


SZKOLENIA: