SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU
POZIOM ZAAWANSOWANY

Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.
Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie trenerom spełniającym następujące kryteria:
-posiadane doświadczenie w zawodzie trenera biznesu:

  • zrealizowanych minimum 30 dni szkoleniowych jako samodzielny trener biznesu, dla minimum 5 różnych grup docelowych,
  • doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu programów szkoleniowych z obszaru biznesu – minimum 5 programów szkoleniowych z różnych tematów,
  • doświadczenie w samodzielnym przeprowadzeniu analizy potrzeb minimum 5 grup szkoleniowych,
  • minimum roczny staż w zawodzie trenera biznesu,
  • posiadanie wiedzy specjalistycznej.

Celem projektu szkoleniowego jest systemowy rozwój kompetencji niezbędnych do efektywnego realizowania szkoleń w obszarze biznesu.


CZAS TRWANIA PROJEKTU:
Zajęcia będą odbywały się średnio co 4 tygodnie w weekend (sobota i niedziela), w godzinach od 9.00 do 17.00, w okresie 5 miesięcy. Ostatnia sesja zostanie zaplanowana na piątek, sobotę i niedzielę.

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na podstawie otrzymanego formularza zgłoszeniowego organizator wpisze Państwa na listę uczestników, w grupie maksymalnie 12 osobowej, dostosowanej do poziomu zaawansowania uczestników.

O pomyślnym przejściu rekrutacji decydować będzie dostarczenie na adres biura formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem dokonania przedpłaty za udział w Szkole Trenerów Biznesu w wysokości 1000 złotych na minimum 14 dni przed szkoleniem.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na określony kurs organizator dokona wszelkich starań aby zaproponować Państwu alternatywne rozwiązanie w innej lokalizacji lub terminie.

DYPLOM I CERTYFIKACJA:
Uczestnictwo w szkoleniach kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego: Trener Biznesu.
Certyfikat posiada dożywotnią ważność.
Certyfikat Trenera Biznesu Personel Profit wydawany jest po spełnieniu wszystkich poniżej  wymienionych warunków:
•    90% frekwencja w zajęciach,
•    Terminowe rozliczenie się ze wszystkich zadań rozwojowych,
•    Zaliczenie końcowego testu wiedzy na poziomie 90% poprawnych odpowiedzi,
•    Napisanie autorskiego programu szkolenia.
•    Zaliczenie sesji certyfikacyjnej.
Brak spełnienia ostatniego kryterium kwalifikuje uczestnika do uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu Personel Profit.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa w Szkole Trenerów Biznesu Personel Profit wynosi 6.900 zł.
Zapewniamy Państwu:
•    Realizację szkoleń przez doświadczonych i kompetentnych trenerów biznesu
•    Komplet materiałów szkoleniowych
•    Zeszyty, długopisy i wizytówki szkoleniowe
•    Wsparcie Opiekuna Merytorycznego szkolenia
•    Kontakt mailowy z trenerami prowadzącymi szkolenie
•    Dokumenty potwierdzające udział w projekcie Szkoła Trenerów Biznesu
•    Wyżywienie i catering na szkoleniu
•    Realizację zajęć dydaktycznych na sali szkoleniowej
•    Wsparcie logistyczne związane z dotarciem lub pobytem na szkoleniu

KADRA PROWADZĄCA SZKOLENIA:


Wanda Krupa
Filip Suliborski
Iwona Cofta
Marcin Czerwiński
Anita Lubaszko


SZKOLENIA: