SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU
POZIOM PODSTAWOWY

Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Podstawowy jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, o łącznej liczbie 64 godzin szkoleniowych.


Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Podstawowy dedykowany jest osobom rozpoczynającym swój rozwój w zawodzie trenera biznesu bądź posiadającym niewielką praktykę szkoleniową.


Celem projektu szkoleniowego jest przygotowanie do zawodu osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń do zawodu trenera biznesu.CZAS TRWANIA PROJEKTU:

Zajęcia będą odbywały się co 4 tygodnie w weekend (sobota i niedziela), w godzinach od 9.00 do 17.00, w okresie 4 miesięcy.

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na podstawie otrzymanego formularza zgłoszeniowego organizator wpisze Państwa na listę uczestników, w grupie maksymalnie 12 osobowej, dostosowanej do poziomu zaawansowania uczestników.

O pomyślnym przejściu rekrutacji decydować będzie dostarczenie na adres biura formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem dokonania przedpłaty za udział w Szkole Trenerów Biznesu w wysokości 1000 złotych na minimum 14 dni przed szkoleniem.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na określony kurs organizator dokona wszelkich starań aby zaproponować Państwu alternatywne rozwiązanie w innej lokalizacji lub terminie.

DYPLOM I CERTYFIKACJA:
Uczestnictwo w szkoleniach kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego: Trener Biznesu.
Certyfikat posiada dożywotnią ważność.
Certyfikat Trenera Biznesu Personel Profit wydawany jest po spełnieniu wszystkich poniżej  wymienionych warunków:

 • 90% frekwencja w zajęciach,
 • Terminowe rozliczenie się ze wszystkich zadań rozwojowych,
 • Zaliczenie końcowego testu wiedzy na poziomie 90% poprawnych odpowiedzi,
 • Napisanie autorskiego programu szkolenia.


KOSZT UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w Szkole Trenerów Biznesu Personel Profit wynosi 4.900 zł.
Zapewniamy Państwu:

 • Realizację szkoleń przez doświadczonych i kompetentnych trenerów biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Zeszyty, długopisy i wizytówki szkoleniowe
 • Wsparcie Opiekuna Merytorycznego szkolenia
 • Kontakt mailowy z trenerami prowadzącymi szkolenie
 • Dokumenty potwierdzające udział w projekcie Szkoła Trenerów Biznesu
 • Wyżywienie i catering na szkoleniu
 • Realizację zajęć dydaktycznych na sali szkoleniowej
 • Wsparcie logistyczne związane z dotarciem lub pobytem na szkoleniu


KADRA PROWADZĄCA SZKOLENIA:

 • Wanda Krupa
 • Filip Suliborski
 • Iwona Cofta
 • Marcin Czerwiński
 • Anita Lubaszko

 

SZKOLENIA: