RYNEK USŁUG SZKOLENIOWYCH

Rynek  trenerów biznesu rozwija się w Polsce w bardzo dynamicznym tempie. Warto podkreślić, iż niezależnie od sytuacji rynkowej, firmy inwestują w rozwój swoich pracowników, upatrując w sile ich kompetencji przewagi konkurencyjnej. W konsekwencji rynek usług szkoleniowych od wielu lat cechuje tendencja wzrostowa, a co za tym idzie istnieje realne zapotrzebowanie na usługi świadczone przez trenerów biznesu.

Każdego roku na rynku pojawia się wielu kandydatów chętnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie trenera biznesu, pragnących profesjonalnie przygotować się do wykonywanego zawodu. Wśród kandydatów znajdują się zarówno osoby posiadające wykształcenie z zakresu nauk społecznych, ułatwiających start w zawodzie, jak również osoby w żaden sposób nie związane z zawodem, a posiadające predyspozycje do dzielenia się wiedzą.
Nasze doświadczenie pokazuje nam, że kluczowe są trzy obszary w osiągnięciu sukcesu w zawodzie trenera biznesu:

Predyspozycje osobowościowe kandydata do zawodu trenera biznesu
Oczywiście wśród trenerów biznesu znajdziemy bardzo różne typy osobowościowe. To siła tego zawodu. Podobnie, jak różni bywają uczestnicy szkoleń, tak różni bywają trenerzy. Jest jednak kilka cech, które niezwykle sprzyjają wykonywaniu zawodu. Są wśród nich z pewnością otwartość na innych ludzi, ich poglądy i opinie, umiejętność komunikacji czy też duży poziom ekstrawertyzmu. Trener biznesu to człowiek, którego praca polega na uczeniu ludzi dorosłych, stąd ważną kompetencją będzie również umiejętność budowania własnego autorytetu opartego na szacunku, zrozumieniu i współpracy.
Nad znaczną częścią tych zachowań można bardzo skutecznie pracować.


Obszar specjalizacji, doświadczenia zawodowego czy wiedzy trenera, którą może przekazywać uczestnikom swoich szkoleń
Bardzo częstym pytaniem kandydatów do zawodu jest pytanie o profil wykształcenia, który pozwala rozpocząć pracę w zawodzie. Odpowiadamy zatem – nie ma żadnych reguł. W zawodzie funkcjonują absolwenci wszystkich możliwych szkół. Kluczowe jest wyłącznie to, by trener w wyniku własnej pracy zdobył obszar specjalizacji, który pozwoli mu efektywnie prowadzić szkolenia. Szkolimy handlowców, którzy mogą zostać doskonałymi trenerami sprzedaży, uczymy menedżerów różnego stopnia, którzy w przyszłości podzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami swoich szkoleń, uczymy absolwentów uczelni, którzy zdobytą na studiach wiedzę mogą przekazać w trakcie szkoleń.


Posiadanie warsztatu trenerskiego dopasowanego do potrzeb i oczekiwań biznesu
Predyspozycje osobowościowe oraz specjalizacja są podstawą do rozpoczęcia pracy nad rozwojem warsztatu trenerskiego. Na rynku funkcjonuje bardzo wielu trenerów rozwijających różnego rodzaju kompetencje. W naszym rozumieniu w budowaniu warsztatu trenerskiego kluczowe jest uwzględnienie obszaru biznesowego. Absolutnie konieczne jest rozumienie mechanizmów rynkowych, w których funkcjonują klienci trenera biznesu. Niezbędne jest czytelne definiowanie celów biznesowych dla prowadzonych przez trenera działań szkoleniowych. Ważne jest również rozumienie ograniczeń i przewidywanie potencjalnych zagrożeń, które generuje uruchamianie różnych projektów szkoleniowych w organizacji. Jednym słowem trener biznesu musi  bezwzględnie mówić językiem biznesu i rozumieć wszystkie mechanizmy, które ten rynek definiują.
Budując swój warsztat trenerski musimy o tym bezwzględnie pamiętać.