Ocena efektywności szkoleń

Szkolenie 4:
Ocena efektywności szkoleń (dwa dni, 16 h)Założenia ogólne:
Szkolnie pomoże Ci zdobyć umiejętności oceny efektywności zrealizowanego szkolenia oraz zaplanowania dalszych działań rozwojowych dla uczestników szkolenia:
 • Wzmocnisz swoją postawę w myśleniu o szkoleniach, jako działaniach przekładających się na konkretny wyniki finansowy organizacji;
 • Zdobędziesz wiedzę na temat 4 poziomów ewaluacji szkoleń oraz wykorzystania tej wiedzy w konkretnych technikach pomiaru efektywności szkolenia;
 • Zyskasz świadomość jak ocena efektywności szkoleń powiązana jest nierozerwalnie z trafną diagnozą potrzeb i właściwym projektowaniem szkolenia;
 • Rozwiniesz umiejętność w obszarze projektowania narzędzi do poszczególnych poziomów oceny efektywności szkolenia;
 • Uzyskasz informację w jaki sposób zastosować metodologię Assessment Center i Development Center, oraz jak wykorzystać poznane narzędzia w procesie oceny efektywności szkoleń;
 • Zrealizujesz próbkę szkoleniową i w efekcie otrzymasz rozwojową informację zwrotną od trenera i pozostałych uczestników szkolenia.

DZIEŃ 1. Metody ewaluacji szkoleń.
 1. Planowanie celów szkolenia a efektywność działań rozwojowych
 2. Zasady przygotowania pre-testu i post-testu. Pomiar przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.
 3. Określenie roli i zakresu odpowiedzialności i poszczególnych uczestników procesu
 4. Ocena efektywności szkoleń według Kirkpatrick’a
 5. Ocena ROI (Return on investment).
 6. Zasady przygotowania raportu poszkoleniowego.

DZIEŃ 2. Realizacja sesji Assessment Center i Development Center.

 1. Sesja oceny kompetencji metodą Assessment Center i Development Center – cele, zasady przygotowania sesji, metodologia.
 2. Rola obserwatorów. Zasady udzielania feedbacku.
Dzień drugi szkolenia w części poświęcony realizacji warsztatu, w którym uczestnicy będą realizować przygotowane przez siebie próbki szkoleniowe.