Diagnoza potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń

Szkolenie 1:
Diagnoza potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń (dwa dni, 16 h)Założenia ogólne:
Szkolenie pozwoli Ci zrozumieć jakie konkretnie czynniki wpływają bezpośrednio na odpowiednie dopasowanie programu szkolenia dla potrzeb organizacji i uczestników.
 • Nauczysz się przeprowadzać diagnozę potrzeb pod kątem uczestników i organizacji;
 • Przećwiczysz sposoby rozwijania osobistych umiejętności uczestników szkoleń w odniesieniu się do ich potrzeb zawodowych;
 • Poznasz techniki i metody diagnostyczne;
 • Nauczysz się przygotowywać raport z przeprowadzonej diagnozy potrzeb;
 • Nauczysz się zaprojektować i przygotowywać szkolenie na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb;
 • Zdobędziesz kompetencje niezbędne do przygotowania scenariusza szkolenia;
 • Nauczysz się przygotowywać materiały szkoleniowe dla uczestników.

DZIEŃ 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych z poziomu uczestnika i firmy.
 1. Podejście kompetencyjne w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych.
 2. Co to jest kompetencja i jak określamy luki kompetencyjne?
 3. Rozwój kompetencji człowieka dorosłego – postawy, wiedza, umiejętności.
 4. Metody diagnozowania potrzeb szkoleniowych – poziom uczestnika szkolenia.
 5. Metody diagnozowania potrzeb rozwojowych – poziom organizacji.
 6. Raport z diagnozy potrzeb - zasady przygotowania raportu, zakres informacji w raporcie.

DZIEŃ 2. Projektowanie szkolenia.
 1. Projektowanie szkolenia w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb biznesowych organizacji.
 2. Przygotowanie scenariusza szkolenia – cele, zawartość merytoryczna, oczekiwane efekty, rozkład czasowy.
 3. Zasady przygotowania materiałów dla uczestnika – podręcznik, hand out’y, karty ćwiczeń.
 4. Case studies – zadanie rozwojowe do wykonania przed Szkoleniem 2.