COACHING TRENERSKI

Coaching trenerski to możliwość zaplanowania indywidualnej pracy rozwojowej z coachem Personel Profit, której celem jest pogłębiony rozwój kompetencji trenerskich.

Punktem wyjścia do prowadzenia coachingu trenerskiego jest praca według założeń Standardu Pracy Trenera Personel Profit, czyli zestaw dobrych praktyk trenerskich niezbędnych w zawodzie trenera biznesu. Na bazie naszego standardu przeprowadzamy z trenerem Bilans Otwarcia, a następnie planujemy cykl Indywidualnych Spotkań Coachingowych.

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:
  • praca na stanowisku trenera biznesu – minimum 3 lata oraz minimum 100 dni samodzielnie zrealizowanych.
Kalkulacja projektu (czas oraz koszt) odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem.