Aktywizujące metody prowadzenia szkoleń

Szkolenie 2:
Aktywizujące metody prowadzenia szkoleń (16 h)Założenia ogólne:
Szkolenie pozwoli Ci zdobyć wiedzę na temat zasad efektywnego uczenia ludzi dorosłych oraz zdobyć kompetencje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia z wykorzystaniem interaktywnych metod pracy z uczestnikami.
 • Zapoznasz się z najważniejszymi zasadami uczenia dorosłych i ich wykorzystania podczas realizacji szkolenia;
 • Poznasz ciekawe, różnorodne metody przekazywania wiedzy, trenowania umiejętności i pracy na postawach uczestników;
 • Nabędziesz umiejętności aktywnego przekazu informacji oraz technik aktywizujących dla uczestników szkolenia;
 • Zdobędziesz umiejętności przekazywania rozwojowej informacji zwrotnej uczestnikom szkolenia;
 • Nauczysz się pracy szkoleniowej z wykorzystaniem technik audiowizualnych – materiałów video, audio, prezentacji.
 • Zdobędziesz kompetencje do przeprowadzenia profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem PowerPoint.

DZIEŃ 1. W jaki sposób uczą się dorośli?

 1. Uczenie się człowieka dorosłego - edukacja dorosłych.
 2. Style uczenia się dorosłych - koncepcja Kolba, style uczenia się według Honey i Mumford.
 3. Przegląd teorii motywacji w procesie rozwoju kompetencji dorosłych – co wzmacnia motywację rozwojową uczestników szkoleń.
 4. Przejście od etapu nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji w procesie szkoleniowym.
 5. Struktura szkolenia – omówienie wszystkich etapów. Zasady kontraktowania pracy z uczestnikami.

DZIEŃ 2.
Przegląd efektywnych metod szkoleniowych.

 1. Oprawa szkolenia – organizacja przestrzeni na sali szkoleniowej.
 2. Wykorzystanie technik audiowizualnych w trakcie realizacji szkolenia.
 3. Zasady przygotowania i prowadzenia skutecznej prezentacji.
 4. Informacja zwrotna, jako kluczowa technika pracy z uczestnikami szkolenia.
 5. Przegląd kluczowych technik szkoleniowych wykorzystywanych do rozwoju kompetencji uczestników szkoleń.
 6. Case studies – zadanie rozwojowe do wykonania przed Szkoleniem 3.