O NAS
PERSONEL PROFIT

Dlaczego z Nami
  • Liczebność grup szkoleniowych pozwala wszystkim uczestnikom szkoleń na aktywny udział w zajęciach szkoleniowych - grupy maksymalnie 12 osobowe
  • Uczymy praktycznych umiejętności trenerskich osadzonych w biznesie, na wielu poziomach zaawansowania
  • Zapewnimy aktywizujący i  interaktywny charakter zajęć
  • Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych życiowo i zawodowo trenerów - średnia wieku 38 lat
  • Szkolenia prowadzą wyłącznie trenerzy znający środowisko biznesowe
  • Udostępniamy własne, autorskie materiały szkoleniowe, stworzone w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie i pracę w zawodzie trenera
  • Umożliwiamy częsty kontakt z trenerami prowadzącymi szkolenia, dzięki czemu uczestnik może na bieżąco wyjaśniać swoje wątpliwości
  • Szkolimy według własnej wypracowanej metodologii i standardu pracy
  • Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  • Przeprowadzamy superwizje i certyfikacje trenerów.